จิ๊กซอว์ | www.weclassifiedfree.com

จิ๊กซอว์

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 16:27:16 time visit 1 hits

post picture

Descriptions

จิ๊กซอว์เป็นการฝึกสมองที่ดี ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านความคิด วิเคราะห์ การวางแผน เด็กจะต้องดูภาพตั้งต้นและรู้จักสังเกตชิ้นส่วนเล็กๆ นำมาคิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบว่าเป็นส่วนไหนของภาพ การวางชิ้นส่วนต่อกันให้ครบ ยังเป็นการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี เด็กจะมีจิตใจจดจ่ออยู่กับของเล่นชิ้นนี้ ซึ่งช่วยพัฒนาสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข้อมูลได้ที่ http://www.thaikidssong.com/ของเล่นเด็ก/

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 16:27:16 time.
  • Address : 2/20
  • Country : Online free advertising Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com